“MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN  KĨ NĂNG  MẠNH DẠN, TỰ TIN CHO TRẺ 5-6 TUỔI”

“MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN  KĨ NĂNG MẠNH DẠN, TỰ TIN CHO TRẺ 5-6 TUỔI”

 Mạnh dạn, tự tin là nguồn khích lệ lớn rất lớn đối với trẻ mầm non, nhất là với trẻ 5-6 tuổi, là động lực để các bé cố gắng để đạt được mục đích, mong muốn của mình. Trong thực tế, trẻ tại lớp tôi phụ trách thường có một số trẻ đi học còn hay nhút ...